• kompletné elektroinštalačné práce (silnoprúd+slaboprúd)
  • kontrola a oprava elektrickej inštalácie
  • odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie
  • rekonštrukcie elektroinštalácie montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc zapájanie spotrebičov
  • výmena starých a inštalácia nových vedení opravy v bytoch, rodinných domoch, aj v iných priestoroch (aj drobné opravy) ochota, skúsenosť a časová flexibilita
  • prípojky NN
  • zabezpečovacie systémy ( Jablotron )
  • bleskozvody
  • kamerové systémy
  • revízne správy
  • satelitná technika a iné . . .